VĂN HÓA AN TOÀN THỰC PHẨM THEO BRC PHIÊN BẢN 9

Tạo ra một nền văn hóa xuất sắc – Tầm quan trọng sống còn của một nền văn hóa an toàn sản phẩm mạnh mẽ

Tạo ra một nền văn hóa an toàn sản phẩm mạnh mẽ có thể là một thách thức. Nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo việc triển khai hiệu quả các hệ thống quản lý an toàn sản phẩm và giúp ngăn ngừa các sự cố về an toàn sản phẩm.

Một phần khó khăn cố hữu khi cố gắng thiết lập một phương pháp tiếp cận mẫu mực đối với an toàn sản phẩm là “văn hóa” – không thực sự hữu hình, nếu xem trang thiết bị là “phần xác” thì “văn hóa” chính là phần hồn của doanh nghiệp. 

Khi một tổ chức có văn hóa an toàn sản phẩm mạnh mẽ thì có thể yên tâm rằng nhân viên và nhà cung cấp của họ sẽ luôn làm điều đúng đắn – ngay cả khi họ bị áp lực hoặc khi không có ai giám sát. Một nền văn hóa kém sẽ ngăn cản việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Tệ nhất, nó sẽ tạo ra các điều kiện mà các sự cố về an toàn sản phẩm có thể xảy ra – với những hậu quả có thể gây ra cho khách hàng và người tiêu dùng, cũng như cho chính tổ chức, doanh nghiệp của họ.

Phát triển và liên tục nuôi dưỡng văn hóa an toàn thực phẩm mạnh mẽ phải là trọng tâm hàng đầu của mọi nhà sản xuất thực phẩm.

Sự cần thiết tuyệt đối của một nền văn hóa an toàn sản phẩm tích cực trong ngành công nghiệp thực phẩm đã được công nhận bởi các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu bao gồm Codex Alimentarius, GFSI, BRC 9 và ISO, cũng như các quốc gia trên toàn thế giới.

“Văn hóa an toàn thực phẩm rất quan trọng đối với tôi bởi vì tôi đã học được thông qua kinh nghiệm trong thế giới thực, đó là điều quan trọng nhất trong việc sản xuất thực phẩm an toàn. Trên thực tế, tôi tin rằng một nền văn hóa an toàn thực phẩm mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả ”. Frank Yiannas – Phó Ủy viên, Chính sách Thực phẩm & Ứng phó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

Ngày nay, văn hóa an toàn sản phẩm là một phần quan trọng trong các cuộc đánh giá về An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Toàn cầu và là yếu tố góp phần quan trọng vào sự thành công trong các cuộc đánh giá, mặc dù phải đến Vấn đề An toàn Thực phẩm 8, Văn hóa An toàn Thực phẩm mới được thêm vào như một yêu cầu cụ thể.

BRC phiên bản 9  về An toàn Thực phẩm ban hành vào tháng 8 năm 2022 – với các cuộc đánh giá đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2023. Các phản hồi tham vấn quốc tế liên quan và xem xét các mối quan ngại về an toàn thực phẩm đang nổi lên đã xác định một số cơ hội cho sự phát triển hơn nữa của lĩnh vực này trong Tiêu chuẩn.

Trong BRC phiên bản 9, phần văn hóa an toàn thực phẩm đã được cập nhật với việc giới thiệu thay đổi hành vi cần thiết để cải thiện văn hóa an toàn sản phẩm. Tiêu chuẩn cập nhật bao gồm yêu cầu đối với các tổ chức thực hiện các hoạt động đã xác định để hỗ trợ cải thiện văn hóa và an toàn thực phẩm, với các khoảng thời gian và phép đo xác định.

Tham khảo thêm bài viết: BRC phiên bản 9 

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC  TẠI ĐÂY 

 

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo chứng nhận BRC PHIÊN BẢN 9.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0902252440 – 0965738470 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!