CHỨNG NHẬN GRS – TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU

CHỨNG NHẬN GRS LÀ GÌ ?

GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất.

1. LỊCH SỬ CỦA CHỨNG NHẬN GRS

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) ban đầu được phát triển bởi Control Union Certifications vào năm 2008 và quyền sở hữu do Textile Exchange tiếp quản vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Textile Exchange đã bắt đầu sửa đổi tiêu chuẩn vào đầu năm 2012. Mục tiêu của nó là đưa ra tiêu chuẩn mạnh mẽ hơn và bao gồm các yêu cầu hóa học mới. Một Nhóm Công tác Quốc tế (IWG) gồm các tổ chức chứng nhận đã được thành lập để sửa đổi tiêu chuẩn.

2. MỤC TIÊU CỦA GRS

 • Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế
 • Xác minh hàm lượng tái chế trong sản phẩm
 • Cung cấp cho người tiêu dùng (cả doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Giảm tác động có hại của sản xuất đến con người và môi trường.
 • Đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý tốt hơn.
 • Tăng tỷ lệ nguyên liệu tái chế trong sản phẩm.

 

3. NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN GRS    

Tiêu chuẩn GRS 4.0 bao gồm các phần:

A – Thông tin chung   

– Định nghĩa.     

– Tài liệu tham khảo.  

– Nguyên tắc chứng nhận GRS 4.0

– Yêu cầu đối với nguyên vật liệu tái chế.

– Yêu cầu của chuỗi cung ứng.     

C – Yêu cầu về môi trường

– Hệ thống quản lý môi trường.

– Yêu cầu về môi trường.         

B – Yêu cầu xã hội     

– Chính sách xã hội. 

– Yêu cầu xã hội.       

D- Yêu cầu về hóa chất    

– Quản lý hóa chất GRS 4.0

– Các hóa chất bị hạn chế trong GRS. 

Lưu ý: GRS sử dụng định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 14021 về thành phần tái chế, với sự giải thích dựa trên Hướng dẫn xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (US Federal Trade Commission).

4. ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN ĐÀO TẠO GRS:

GRS áp dụng cho các tổ chức muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và bán thành phẩm) cũng như để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất. GRS được phát triển với ngành công nghiệp dệt, may, phụ kiện / công đoạn sản xuất hàng may mặc … tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm từ bất kỳ ngành công nghiệp nào.    

Tiểu chuẩn GRS vốn được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng nguồn nguyên liệu tái chế tối thiểu từ 20%. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sản xuất, chế biến đóng gói, phân phối và kinh doanh các sản phẩm. Toàn bộ quá trình bắt đầu từ lúc sản xuất cho đến khi sản phẩm đến tay người dung đều phải được chứng nhận. Toàn bộ địa điểm tập trung và thu nhập vật liệu cũng phải được khai báo, thu nhập và tham quan tại chỗ nhằm phục vụ cho quá trình đánh giá và chứng nhận.

 

5. DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỀ XIN CẤP CHỨNG NHẬN GRS

Một số hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp Giấy chứng nhận GRS bao gồm

 • Một số hồ sơ pháp lý
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Giấy phép con (Đối với các ngành nghề có điều kiện quy định tại Luật đầu tư 2014 và Luật đầu tư 2017)
 • Hồ sơ chứng minh phạm vi doanh nghiệp đăng ký chứng nhận
 • Một số hồ sơ quy trình GRS
 • Mục tiêu GRS
 • Chính sách nguyên liệu
 • Sổ tay GRS
 • Các quy trình/biểu mẫu áp dụng tại các phòng ban (quy trình mua nguyên liệu và đánh giá nhà cung cấp, quy trình theo dõi xuất – nhập – tồn, quy trình ghi nhãn và sử dụng mác, quy trình xử lý khiếu nạo khách hàng,…)
 • Hồ sơ đánh giá nội bộ…

ĐẾN VỚI ICOC KHÁCH HÀNG LUÔN NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT?

– Mặc dù doanh nghiệp có thể đăng ký Chứng nhận GRS nhưng mất nhiều thời gian để tìm hiểu mà chưa chắc đã đạt chứng nhận, điều này có thể là khó khăn với các doanh nghiệp không có kinh nghiệm xử lý giấy tờ. 

– Với dịch vụ tư vấn chứng nhận GRS của ICOC, doanh nghiệp sẽ được chuyên gia tư vấn theo sát hỗ trợ mọi thủ tục, hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết đạt chứng nhận GRS.

– Đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, năng lực chuyên môn cao đảm bảo doanh nghiệp đạt chứng nhận GRS một cách nhanh chóng.

– Với quy trình làm việc tối ưu, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc, ICOC cung cấp đến khách hàng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo chứng nhận GRS.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0902252440 – 0965738470 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

error: Content is protected !!