Giới thiệu về SEDEX – SMETA

Sedex là gì?

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là một hiệp hội hợp tác lớn nhất cho việc chia sẻ các thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng, Sedex là một giải pháp quản lý chuỗi cung ứng sáng tạo và hiệu quả, giúp bạn giảm thiểu rủi ro, bảo vệ danh tiếng cho công ty của bạn và cải thiện hoạt động của chuỗi cung ứng.

Sedex có 2 mục tiêu chính:

  1. Để giảm bớt gánh nặng cho các nhà cung cấp phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm toán, điều tra và các chứng chỉ
  2. Cải tiến trong việc thực hiện đạo đức và trách nhiệm xã hội của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sản phẩm cốt lõi của Sedex là một cơ sở dữ liệu trực tuyến an toàn cho phép các thành viên lưu trữ, chia sẻ và báo cáo về thông tin trong bốn lĩnh vực chính:

– Tiêu chuẩn Lao động

– Sức khỏe & An toàn

– Môi Trường

– Đạo đức kinh doanh

Tìm hiểu thêm về Sedex và làm thế nào để Sedex có thể giúp tổ chức của bạn – Sedex thực hiện những gì?’.

Thành viên trên toàn cầu

Kể từ khi Sedex ra mắt vào năm 2004, hơn 38.000 tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Sedex là tạo nền tảng của họ để trao đổi dữ liệu về đạo đức trong chuỗi cung ứng.

Sedex có 03 loại thành viên (AAB và B), phản ánh các chức năng khác nhau sẵn có trong hệ thống Sedex.

Sedex không phải là một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử hoặc xác nhận. Thay vào đó vai trò của Sedex là để cho phép bạn chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và quản lý chuỗi cung ứng, với mục đích thực hành cải tiến liên tục.

Để biết thông tin về quy tắc ứng xử và các chứng chỉ, hãy truy cập ‘Useful links’.

Để biết thêm thông tin về Sedex vui lòng tải tài liệu: information brochure (1 MB).

SMETA là gì?

SMETA là viết tắt của Sedex Members Ethical Trade Audit – là một phương pháp đánh giá & báo cáo về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội được công nhận và sử dụng rộng rãi. SMETA bao gồm 3 yếu tố:

– Một hướng dẫn chung cho việc thực hiện đánh giá thực hành đạo đức trong kinh doanh.

– Thống nhất dùng chung một định dạng Báo cáo đánh giá;

– Thống nhất dùng chung một định dạng Kế hoạch hành động khắc phục.

SMETA được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng và giảm sự chồng chéo trong việc đánh giá thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Đối tác Công Nghệ Thông Tin

Sự phát triển và duy trì hệ thống Sedex được điều hành bởi nhóm phát triển sản phẩm của Sedex và thực hiện bởi Công ty phần mềm Enablon.

Enablon là nhà cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới về các giải pháp quản lý bền vững. Hơn 300 công ty toàn cầu và 200.000 người dùng trên toàn thế giới sử dụng các giải pháp Enablon để cải thiện quản lý các hoạt động môi trường và xã hội của họ, kiểm soát rủi ro và giảm chi phí. Thông qua mạng lưới đối tác của mình, Enablon đã mở rộng hoạt động tại hơn 130 quốc gia trên toàn cầu.

Sự hợp tác với Enablon đảm bảo rằng các thành viên của Sedex được hưởng lợi từ một hệ thống trực tuyến an toàn và mạnh mẽ để trao đổi dữ liệu về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng.

error: Content is protected !!