GOTS Version 7.0 Updates

Cập nhật Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS) Phiên bản 7.0

Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS) phiên bản 7.0 chính thức được công bố vào tháng 3 năm 2023 và trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho tất cả các tổ chức được chứng nhận vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Dưới đây là tóm tắt các cập nhật chính:

Thay đổi quan trọng:

 • Sợi hữu cơ tái chế: Phiên bản 7.0 cho phép sử dụng sợi hữu cơ tái chế bên cạnh sợi hữu cơ được chứng nhận. Điều này mở rộng phạm vi vật liệu được bao gồm trong tiêu chuẩn.
 • Hạn chế hóa chất: Lệnh cấm các hóa chất độc hại như PFAS và hạn chế đối với bông thông thường và polyester nguyên sinh vẫn được áp dụng.
 • Trách nhiệm môi trường: Tiêu chuẩn đã tăng cường các yêu cầu về quản lý môi trường, bao gồm giảm phát thải khí nhà kính và quản lý nước hiệu quả.
 • Tuân thủ xã hội: Các yêu cầu về trách nhiệm xã hội đã được làm rõ và củng cố, phù hợp với các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế.
 • Cấu trúc thân thiện với người dùng: Cấu trúc tài liệu đã được tổ chức lại để cải thiện độ rõ ràng và dễ sử dụng.

Thời hạn quan trọng:

 • Công bố: Tháng 3 năm 2023
 • Có hiệu lực: 1 tháng 3 năm 2024
 • Thời gian chuyển tiếp: Tháng 3 năm 2023 – 1 tháng 3 năm 2024 (1 năm)
 • Lần sửa đổi tiếp theo: Dự kiến vào năm 2025

Tài liệu tham khảo:

Thông tin nội dung thay đổi:

1. Hạn chế đối với bông thông thường và polyester nguyên sinh:

GOTS 7.0 giới hạn hàm lượng bông thông thường và polyester nguyên sinh trong các sản phẩm được chứng nhận.
Tỷ lệ phần trăm tối đa cho phép sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm.
Mục đích của việc hạn chế này là thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu bền vững hơn.

2. Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc:

GOTS 7.0 yêu cầu các tổ chức được chứng nhận phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc để theo dõi nguồn gốc của các nguyên liệu được sử dụng trong sản phẩm của họ.
Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chuỗi cung ứng.

3. Yêu cầu về quản lý hóa chất:

GOTS 7.0 đã cập nhật danh sách các hóa chất bị cấm và hạn chế.
Các tổ chức được chứng nhận phải đảm bảo rằng họ không sử dụng bất kỳ hóa chất nào trong danh sách này trong sản xuất của họ.

4. Yêu cầu về phúc lợi động vật:

GOTS 7.0 giới thiệu các yêu cầu về phúc lợi động vật cho các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như len và da.
Các yêu cầu này bao gồm đảm bảo rằng động vật được nuôi dưỡng trong điều kiện nhân đạo và không bị lạm dụng.

5. Yêu cầu về đóng gói:

GOTS 7.0 giới thiệu các yêu cầu về đóng gói để giảm thiểu tác động môi trường.
Các yêu cầu này bao gồm khuyến khích sử dụng vật liệu đóng gói tái chế và có thể phân hủy sinh học.

Ngoài ra, GOTS 7.0 cũng bao gồm các cập nhật về:

Quy trình chứng nhận:

Quy trình cập nhật GOTS Phiên bản 7.0 bao gồm các bước sau:

 1. Đánh giá sự sẵn sàng: Xác định những thay đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mới của GOTS 7.0.
 2. Lập kế hoạch triển khai: Phát triển một kế hoạch chi tiết để thực hiện các thay đổi cần thiết.
 3. Thực hiện thay đổi: Triển khai các thay đổi trong hệ thống quản lý và hoạt động của bạn.
 4. Kiểm tra và đánh giá: Thực hiện kiểm tra nội bộ để đảm bảo bạn tuân thủ GOTS 7.0.
 5. Chứng nhận: Đánh giá bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận để đảm bảo bạn tuân thủ GOTS 7.0.

Phí chứng nhận:

Chi phí cập nhật GOTS Phiên bản 7.0 sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 • Kích thước và loại hình tổ chức của bạn
 • Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng của bạn
 • Số lượng sản phẩm bạn cần chứng nhận

Hệ thống khiếu nại:

GOTS Phiên bản 7.0 giới thiệu một số thay đổi đối với hệ thống khiếu nại nhằm cải thiện hiệu quả và tính minh bạch.

Dưới đây là tóm tắt các thay đổi chính:

 • Quy trình khiếu nại hai cấp: GOTS 7.0 giới thiệu quy trình khiếu nại hai cấp.
  • Cấp độ 1: Khiếu nại sẽ được giải quyết trực tiếp giữa bên khiếu nại và tổ chức được chứng nhận.
  • Cấp độ 2: Nếu khiếu nại không được giải quyết ở cấp độ 1, nó sẽ được chuyển đến Cơ quan Giải quyết Khiếu nại GOTS (GAC).
 • GAC độc lập: GAC sẽ hoạt động độc lập với GOTS và các tổ chức chứng nhận.
 • Quy trình minh bạch: Quy trình giải quyết khiếu nại sẽ minh bạch hơn, với thông tin rõ ràng về các bước involved.
 • Quyết định ràng buộc: Các quyết định của GAC sẽ ràng buộc đối với cả bên khiếu nại và tổ chức được chứng nhận.

Ngoài ra, GOTS 7.0 cũng bao gồm các cập nhật về:

 • Các loại khiếu nại có thể được nộp
 • Bằng chứng cần thiết để hỗ trợ khiếu nại
 • Thời gian giải quyết khiếu nại

Để biết thêm thông tin chi tiết về hệ thống khiếu nại GOTS 7.0, vui lòng tham khảo:

Việc cập nhật GOTS 7.0 là bắt buộc đối với tất cả các tổ chức được chứng nhận vào ngày 1 tháng 3 năm 2024.
Khuyến khích doanh nghiệp bắt đầu quá trình cập nhật càng sớm càng tốt để đảm bảo bạn có đủ thời gian để thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết.

Lưu ý: Đây chỉ là bản tóm tắt ngắn gọn về các cập nhật chính trong GOTS Phiên bản 7.0. Vui lòng tham khảo tài liệu chính thức để biết thông tin chi tiết.

👉 Đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: Khóa học HACCP Thực Chiến tại ICOC

👉 Đăng ký thực tập: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!