CẬP NHẬT TE-ID 2024

Theo các quy định trong “Quy Định Chứng Nhận Phạm Vi” phiên bản ASR-103-V3.1 được phát hành bởi Textile Exchange có nêu thêm một số điểm về yêu cầu mã định danh TE-ID được nêu rõ trong mục A7 và C4 ( có diễn giải phía sau). Chúng tôi xin gửi thông báo này với những nội dung diễn giải chi tiết về quy định đăng ký lấy mã TE-ID phía dưới. Xin vui lòng tham khảo các quy định cũng như hướng dẫn lấy mã TE-ID.

TE-ID là gì?

TE-ID là một mã định danh duy nhất cho một cơ sở sản xuất trong cơ sở dữ liệu của Textile Exchange. Mã này được cấp cho từng cơ sở và duy trì không đổi ngay cả khi các tổ chức chứng nhận được thay đổi. TE-ID không biểu thị trạng thái chứng nhận, mà trạng thái này chỉ được xác nhận bởi một chứng chỉ hợp lệ có phạm vi hoạt động.

Cần đăng ký TE-ID với Textile Exchange đối với những tổ chức nào?

 • Các tổ chức đang tìm kiếm chứng nhận, tái chứng nhận tiêu chuẩn hoặc muốn thêm/cập nhật cơ sở sản xuất vào một chứng chỉ hợp lệ có phạm vi hoạt động.
 • Mỗi tổ chức cần đăng ký cho chính mình và tất cả các cơ sở sản xuất nằm trong phạm vi chứng nhận của tổ chức đó. Điều này áp dụng ngay cả khi tổ chức của bạn hoạt động như một cơ sở sản xuất theo một chứng chỉ có phạm vi khác.
 • Nếu tổ chức của bạn nắm giữ nhiều chứng chỉ có phạm vi hoạt động khác nhau, bạn chỉ cần đăng ký một lần và bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất liên quan từ các chứng chỉ đó trong một lần đăng ký duy nhất.

Tại sao TE-ID quan trọng?

TE-ID quan trọng vì lý do sau:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu chứng nhận chính xác và quy mô lớn: Trong quá trình phát triển Trackit, kho lưu trữ trung tâm dữ liệu chứng nhận của Textile Exchange, họ nhận thấy các mã định danh hiện tại không phù hợp để hỗ trợ một hệ thống chính xác và quy mô lớn. TE-ID mới, được xây dựng dựa trên sự tham vấn với các bên liên quan bên trong và bên ngoài, sẽ là nền tảng cho tất cả các hệ thống kỹ thuật số của tổ chức.
 • Thống nhất thông tin chứng nhận: TE-ID cho phép Textile Exchange hợp nhất thông tin chứng nhận của một tổ chức trên các tổ chức chứng nhận khác nhau.
 • Lưu giữ lịch sử chứng nhận: TE-ID giúp duy trì lịch sử chứng nhận của một cơ sở sản xuất ngay cả khi tổ chức chứng nhận được chuyển giao.
 • Theo dõi chứng nhận giao dịch: TE-ID cho phép theo dõi các chứng nhận giao dịch.
 • Cập nhật thông tin tiêu chuẩn: TE-ID bao gồm thông tin liên lạc của đại diện để giúp các công ty cập nhật với các hệ thống tiêu chuẩn của Textile Exchange.
 • Xử lý hiệu quả các yêu cầu và dán nhãn: TE-ID cho phép xử lý các yêu cầu và dán nhãn hiệu quả hơn.
 • Truy cập dữ liệu chứng nhận: TE-ID cung cấp cho các tổ chức được chứng nhận quyền truy cập vào dữ liệu chứng nhận của riêng họ.

Các bước đăng ký TE-ID như thế nào?

Nếu quý khách là tổ chức đang tìm kiếm chứng nhận hoặc chứng nhận lại và chưa đăng ký trước đó, hãy làm theo các bước bên dưới, nhấp vào Đăng ký tổ chức của quý khách tại đây
Đăng ký là một quá trình gồm bốn bước:
1. Cung cấp tên và thông tin liên hệ của tổ chức của quý khách và đồng ý với các điều
khoản và điều kiện.
2. Tìm tổ chức của quý khách trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc cung cấp địa chỉ tổ
chức của quý khách.
3. Cung cấp thêm thông tin chi tiết về tổ chức.
4. Đăng ký các cơ sở được chứng nhận của tổ chức của quý khách.
Nếu quý khách đã đăng ký và chỉ muốn thêm hoặc cập nhật cơ sở trên chứng nhận phạm vi hiện có của mình, hãy nhấp vào “Thêm hoặc cập nhật cơ sở”.
Sau khi quý khách hoàn tất, nhóm Textile Exchange sẽ xem xét nội dung gửi của quý khách.
Một email có xác nhận của quý khách và TE-ID duy nhất sẽ được gửi trong vòng bảy ngày làm việc. Cơ quan chứng nhận của quý khách sau đó sẽ có thể cấp hoặc cập nhật chứng nhận phạm vi của quý khách.

Bạn có thể đăng ký TE-ID tùy thuộc vào trường hợp của bạn:

 • Đối với tổ chức xin chứng nhận lần đầu: Bạn có thể đăng ký TE-ID sau khi ký hợp đồng và nhận được mã khách hàng/giấy phép từ tổ chức chứng nhận của mình.
 • Đối với tổ chức đang cải chính chứng nhận: Bạn có thể đăng ký TE-ID bất kỳ lúc nào trước khi được cấp chứng chỉ có phạm vi hoạt động cho giai đoạn hiệu lực tiếp theo.

Tôi cần đăng ký TE-ID cho nhà thầu phụ của mình không?

Câu trả lời phụ thuộc vào tình trạng chứng nhận của nhà thầu phụ:

 • Đối với nhà thầu phụ được tổ chức của bạn quản lý: Có, bạn cần đăng ký TE-ID cho các nhà thầu phụ liên kết với tổ chức của mình.
 • Đối với nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập: Các nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập cần tự đăng ký TE-ID cho chính họ.

Nội Dung các mệnh đề trong Quy Định Chứng Nhận Phạm Vi ASR-103-V3.1.
A7. Textile Exchange-ID
A7.1: Mỗi cơ sở (địa điểm chính, địa điểm tiếp theo hoặc nhà thầu phụ) được liệt kê trong chứng nhận phạm vi sẽ được Textile Exchange chỉ định một mã định danh duy nhất, được gọi là Textile Exchange-ID hoặc TE-ID.
A7.1.1: TE-ID có định dạng “TE-” theo sau là một số có tám chữ số, có thể bao gồm các số 0 đứng đầu và không thay đổi khi chứng nhận lại hoặc thay đổi tổ chức chứng nhận. Nó được áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn của Textile Exchange.
A7.1.2: Một tổ chức có thể đăng ký TE-ID tại https://www.textileexchange.org/idregistration. Việc đăng ký yêu cầu tổ chức cung cấp mã số thuế và chi tiết liên hệ cho Textile Exchange và chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
LƯU Ý: Textile Exchange sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể theo quốc gia về mã số thuế liên quan đến biểu mẫu đăng ký.
A7.1.3: Tổ chức được chứng nhận có thể đăng ký thay mặt cho (các) nhà thầu phụ liên kết của họ. Các cơ sở chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ liên kết cũng có thể đăng ký TE-ID của riêng mình.
A7.1.4: TE-ID dành cho nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập được bao gồm trong chứng nhận phạm vi của nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập.
A7.1.5: Không cần có chứng nhận hoặc chứng nhận theo kế hoạch đối với các tiêu chuẩn của Textile Exchange để có được TE-ID.
A7.1.6: TE-ID được xem xét là thông tin công khai, ngoại trừ các nhà thầu phụ có liên quan và những người không cho phép chia sẻ thông tin này.
A7.2: Trước khi cấp chứng nhận phạm vi hoặc bổ sung cơ sở vào chứng nhận phạm vi, tổ chức chứng nhận phải đảm bảo rằng tất cả các cơ sở (địa điểm chính, địa điểm tiếp theo, nhà thầu phụ liên kết và nhà thầu phụ được chứng nhận độc lập) đều có TE-ID được chỉ định.
LƯU Ý: Xem C4 để biết thêm chi tiết về việc triển khai tiêu chí TE-ID cho các tổ chức được chứng nhận trước ngày 1 tháng 1 năm 2024.

C4. Thực hiện TE-ID
C4.1: Đối với tất cả các cơ sở được liệt kê trong dTrackit trước ngày 1 tháng 1 năm 2024, Textile Exchange sẽ chỉ định một TE-ID. Một danh sách các TE-ID cho tất cả các cơ sở đã được chứng nhận sẽ được cung cấp cho tất cả các tổ chức chứng nhận, và một danh sách các  TE-ID cho các nhà thầu phụ liên quan sẽ được cung cấp cho mỗi tổ chức chứng nhận cho các nhà thầu phụ liên quan trong phạm vi chứng nhận của họ. ( Tuy nhiên những yêu cầu gần đây nhất từ Textile Exchange, tất cả các cơ sở đều cần tự đăng ký TE-ID cho các cơ sở của mình)
C4.2: Ban đầu, TE-ID sẽ không được chỉ định cho trang trại (mã quy trình PR0011, PR0036, PR0037 và PR0038), trừ khi trang trại cũng là địa điểm chính/tổ chức được chứng nhận trên chứng nhận phạm vi. Textile Exchange sẽ thông báo ngày có hiệu lực và bắt buộc đối với TEID cho các trang trại vào một ngày sau đó.
C4.3: Đối với các tổ chức đã được Textile Exchange chỉ định một TE-ID (xem C4.1), tổ chức chứng nhận phải đảm bảo rằng tổ chức đã đăng ký nhận được mã TE-ID của họ trước khi hoàn tất việc tái chứng nhận vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024, và trong tất cả các trường hợp không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024. Để biết thông tin chi tiết về việc đăng ký, xem A7.1.2.

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!