Chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn ISO 9001, 14001, ISO 22000, ISO 45001 …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận trách nhiệm xã hội

Dịch vụ tư vấn BSCI, SEDEX-SMETA, SA800, C-TPAT, WRAP …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận tiêu chuẩn tái chế

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS, RCS …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận Chuỗi hành trình (CoC)

Dịch vụ tư vấn FSC/COC/RSPO/PEFC – Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình

Đăng ký Xem thêm

THÔNG TIN ĐÀO TẠO – ICOC

  • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 (Tháng 07/2022) ICOC
  • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức ISO 22000:2018 (Tháng 07/2022) ICOC
  • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức FSSC 22000 Ver 5.1 (Tháng 07/2022) ICOC
  • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức HACCP CODEX (Tháng 07/2022) ICOC
Xem thêm

ĐIỂM KHÁC BIỆT
& LÝ DO CHỌN ICOC

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN

    ĐỐI TÁC

    KHÁCH HÀNG