Chứng nhận hệ thống

Dịch vụ tư vấn ISO 9001, 14001, ISO 22000, ISO 45001 …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận trách nhiệm xã hội

Dịch vụ tư vấn BSCI, SEDEX-SMETA, SA800, C-TPAT, WRAP …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận tiêu chuẩn tái chế

Dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn Tái chế toàn cầu GRS, RCS …

Đăng ký Xem thêm

Chứng nhận Chuỗi hành trình (CoC)

Dịch vụ tư vấn FSC/COC/RSPO/PEFC – Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình

Đăng ký Xem thêm

THÔNG TIN ĐÀO TẠO – ICOC

 • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn HACCP (Tháng 04/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức ISO 22000 (Tháng 06/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo nhận thức ISO 9001 (Tháng 04/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001/ 14001/ 45001 (Tháng 05/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo thực hành tốt tiêu chuẩn FSC tại cơ sở (Tháng 04/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo thực hành tốt tiêu chuẩn GRS tại cơ sở (Tháng 04/2024) ICOC
 • Khai giảng Khóa đào tạo thực hành tốt tiêu chuẩn HIGG FEM tại cơ sở (Tháng 05/2024) ICOC
Xem thêm

ĐIỂM KHÁC BIỆT
& LÝ DO CHỌN ICOC

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN

  ĐỐI TÁC

  KHÁCH HÀNG