Chứng Nhận ISO 14001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 14001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

TIÊU CHUẨN ISO 14001 LÀ GÌ ?

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 – Environment Management System: là Bộ tiêu chuẩn cung cấp các yêu cầu để triển khai quản lý về môi trường, được sử dụng để định hướng và kiểm soát các khía cạnh hoạt động quá trình sản xuất kinh doanh của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn này nhằm đạt được sự cân bằng giữa môi trường, kinh tế và xã hội trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, đáp ứng với các mục tiêu phát triển bền vững, minh bạch, trách nhiệm cùng với các yêu cầu pháp luật ngày càng nghiêm ngặt do gia tăng áp lực tới môi trường do ô nhiễm, quản lý chất thải không đúng cách, biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái và mất đa dạng sinh học.

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là phiên bản mới nhất được tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) soạn thảo và ban hành vào ngày 14/09/2015. Tiêu chuẩn ISO 14001 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho bất kỳ tổ chức nào có mong muốn xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý môi trường cho đơn vị mình.

Ngày 14/09/2015, tiêu chuẩn ISO 14001 được ban kỹ thuật ISO/IEC 207 của tổ chức ISO sửa đổi, cập nhật và ban hành phiên bản ISO 14001:2015 thay thế tiêu chuẩn phiên bản năm 2004.  tư vấn tiêu chuẩn iso 14001 chứng nhận quản lý môi trường iso 14001 : 2015 chứng nhận iso 14001 tiêu chuẩn quản lý môi trường.

Lợi Ích Khi Sở Hữu Chứng Nhận Iso 45001:2018

Hiện nay, tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn được xem xét áp dụng phổ biến trên toàn thế giới để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. ISO 14001 đưa ra một tập hợp các yêu cầu chung làm khuôn khổ để các tổ chức có thể hình thành nên một hệ thống quản lý môi trường của riêng mình. Qua đó, nó giúp các tổ chức hướng tới việc xây dựng một cách tiếp cận có hệ thống các phương pháp quản lý nhằm đạt được mục đích cân bằng giữa việc duy trì lợi nhuận, giảm thiểu các tác động bất lợi tới môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm.

Tiêu chuẩn này không đưa ra một chuẩn mực cụ thể nào về môi trường. Vì vậy, nó có thể áp dụng đối với bất kỳ một tổ chức nào có mong muốn áp dụng, không phân biệt quy mô tổ chức, cũng như loại hình sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhấn mạnh tới việc tổ chức phải xem xét tới các yêu cầu pháp quy về môi trường có liên quan trong quá trình triển khai áp dụng. Do đó, ít nhất tổ chức cũng cần có một kế hoạch khả thi nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý về môi trường tại nơi tổ chức dự định xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

Các tổ chức có thể tự xây dựng và công bố phù hợp với tiêu chuẩn ISO14001 hoặc sử dụng nó như một tiêu chuẩn để được chứng nhận bởi một tổ chức độc lập bên thứ lý 

👉 Đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: Khóa học HACCP Thực Chiến tại ICOC

👉 Đăng ký thực tập: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!