TIÊU CHUẨN DỆT MAY CÔNG BẰNG – Fairtrade Textile Standard 2023

Tiêu chuẩn Dệt may Thương mại Công bằng

Tiêu chuẩn Dệt may Thương mại Công bằng tạo điều kiện thay đổi trong chuỗi cung ứng dệt may và các hoạt động kinh doanh liên quan. Cách tiếp cận toàn diện này thu hút các nhà sản xuất và người lao động trong chuỗi cung ứng để mang lại mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn, đồng thời thu hút các thương hiệu cam kết thực hiện các điều khoản thương mại công bằng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà khai thác sử dụng công nhân được thuê trong chuỗi cung ứng dệt may để xử lý bông và/hoặc các loại sợi có trách nhiệm khác được chứng nhận Fairtrade. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các công đoạn kéo sợi, kéo sợi, dệt, đan và cắt-tạo thành-trang trí trong quá trình sản xuất hàng dệt may. Tiêu chuẩn này được áp dụng ở các quốc gia và khu vực nơi có thể tự do hiệp hội. Các yếu tố và phụ kiện không cần thiết không được bao gồm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho chủ sở hữu thương hiệu mua hàng dệt thành phẩm. Chủ thương hiệu phải có hợp đồng với tổ chức Fairtrade quốc gia có liên quan hoặc Fairtrade International.

Tiêu chuẩn có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2016.

Tải tiêu chuẩn Fairtrade Textile Standard

Mục đích thu hút tất cả các tác nhân trong chuỗi cung ứng để xây dựng năng lực, thúc đẩy thay đổi và tác động tích cực đến cuộc sống của người lao động.

Các doanh nghiệp, nhà cung cấp và nhà máy đều đóng vai trò then chốt trong việc trao quyền cho công nhân nhà máy và nâng cao phúc lợi của họ. Từ việc giảm thiểu rủi ro bạo lực trên cơ sở giới và đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, đến việc cung cấp mức lương đủ sống. Sự tham gia tích cực của họ là rất quan trọng để liên tục cải thiện vai trò của Fairtrade trong việc hỗ trợ và đo lường sự tuân thủ xã hội.

Xem xét những thách thức cụ thể của ngành dệt may, chẳng hạn như mức lương thấp, thiếu an toàn tại nơi làm việc, thiếu tự do hiệp hội, bạo lực trên cơ sở giới và lao động cưỡng bức, chúng tôi đã khởi động Chương trình Dệt may Fairtrade. Một phần mở rộng của cách tiếp cận Thương mại công bằng đối với toàn bộ chuỗi cung ứng dệt may, nó hiện có sự tham gia của gần 30 nhà sản xuất dệt may.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc kiểm toán, mà cốt lõi là nâng cao năng lực (bao gồm đào tạo về quyền của người lao động, mức lương đủ sống, các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn cùng các biện pháp khác) và lấy Tiêu chuẩn Dệt may của chúng tôi làm kim chỉ nam.

Bằng cách cung cấp chương trình này ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng, bên cạnh các Tiêu chuẩn Dệt may Thương mại Công bằng hiện tại, chúng tôi đang giúp tiếp cận tất cả các tác nhân trong chuỗi cung ứng từ nhà máy đến thị trường cuối cùng.

Phạm vi chương trình

Ở bước đầu tiên, chúng tôi đã xác định một lộ trình để thiết lập các cấu trúc cần thiết trong Fairtrade và bối cảnh rộng hơn để hỗ trợ tốt hơn việc triển khai Tiêu chuẩn Dệt may Fairtrade. Trong giai đoạn đầu, trọng tâm là ở Ấn Độ, Bangladesh và Ethiopia. Với ý nghĩ đó, chương trình hiện có bốn luồng công việc chính được củng cố bởi các hoạt động khác nhau:

Quyền của người lao động

• Đào tạo người lao động về đại diện và nâng cao nhận thức về quyền của họ.
• Tạo điều kiện thành lập cơ quan đại diện của người lao động
• Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn

• Xử lý khiếu nại của các đối tác địa phương – NGO và công đoàn – là đầu mối liên hệ cho người lao động và đào tạo nội bộủy ban khiếu nại

Mức lương đủ sống

• Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mức lương đủ sống giữa các nhà quản lý nhà máy và thương hiệu
• Tiêu chuẩn cho thu nhập khá của người lao động acc. Phương pháp của Anker
• Phân tích chi phí trong nhà máy
• Làm việc về thực hành mua hàng công bằng

• Tăng hiệu quả của các đơn vị sản xuất thông qua lập kế hoạch làm việc và thiết bị tốt hơnsử dụng dẫn đến tiết kiệm chi phí có thể đóng góp vào tiền lương tốt hơn

Sức khỏe và an toàn

• Nâng cao nhận thức của người lao động về rủi ro sức khỏe, bảo vệ khỏi tai nạn và tiếp xúc với các chất độc hại
• Đào tạo công nhân chuyên ngành về quản lý hóa chất và bảo vệ môi trường
• Phân tích rủi ro Rủi ro trong nhà máy- kéo sợi- in- nhuộm

• Chương trình việc làm cho thanh niên: Cung cấp cho lao động trẻ và thực hành tốt nhất để bảo vệ khỏi lao động trẻ em và lao động cưỡng bức (YICBMR)

Phương pháp kiểm toán mới

• Đào tạo các nhóm kiểm toán về chuyên môn dệt may và các phát hiện của chương trình Fairtrade để đánh giá tình hình thực tế của người lao động
• Thu hút sự tham gia của người lao động như một phần của cuộc kiểm toán bằng cách có đại diện của người lao động
• Tư vấn chứng nhận cho các nhóm kiểm toán nội bộ của nhà máy bằng cách đào tạo ủy ban tuân thủ và các nhóm tuân thủ
• Công nhận các tiêu chuẩn khác như SA 8000
• Theo dõi và theo dõi trong chuỗi
• Theo dõi và đánh giá sự cải thiện về tuân thủ xã hội

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY 

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0987226439 – 0902252440 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!