ISO 14001 – Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường 2024

ISO 14001

ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này yêu cầu các tổ chức xây dựng và triển khai một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của hoạt động sản xuất, dịch vụ và các hoạt động khác.

NGUYÊN TẮC TIÊU CHUẨN ISO 14001:

Có bốn nguyên tắc chính của tiêu chuẩn ISO 14001:

 1. Quản lý môi trường là trách nhiệm của mọi người trong tổ chức: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tất cả nhân viên trong tổ chức thực hiện các hoạt động của mình một cách có trách nhiệm và cẩn trọng đối với môi trường.
 2. Quản lý môi trường phải được tích hợp vào quản lý tổng thể của tổ chức: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu rằng quản lý môi trường phải được tích hợp vào quá trình quản lý tổng thể của tổ chức, bao gồm quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và quản lý tài nguyên.
 3. Quản lý môi trường phải được thực hiện bằng cách tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến môi trường: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu các tổ chức phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến môi trường, bao gồm các quy định về chất thải, nước, không khí và rừng.
 4. Quản lý môi trường phải được cải tiến liên tục: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu các tổ chức phải cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình liên tục. Các tổ chức cần phải thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu đo lường để đảm bảo rằng họ đang cải thiện hiệu quả quản lý môi trường của mình.

YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:

Một số yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm:

 1. Xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường mà tổ chức phải tuân thủ.
 2. Đánh giá tác động của các hoạt động của tổ chức đến môi trường và thiết lập các chỉ tiêu hiệu quả cho việc giảm thiểu tác động này.
 3. Thiết lập kế hoạch quản lý môi trường, bao gồm các mục tiêu và chỉ tiêu về môi trường, các chương trình hoạt động và các biện pháp giám sát và đánh giá.
 4. Tạo ra các quy trình và phương pháp để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định liên quan đến môi trường.
 5. Đào tạo và tăng cường năng lực cho nhân viên và đối tác liên quan đến các vấn đề liên quan đến môi trường.
 6. Liên tục cải tiến và cập nhật hệ thống quản lý môi trường để đáp ứng các yêu cầu liên quan đến môi trường và đảm bảo sự hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường.

Ngoài ra, tiêu chuẩn ISO 14001 còn yêu cầu các tổ chức phải liên tục đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình, đồng thời báo cáo các hoạt động của tổ chức đối với môi trường cho các bên liên quan, bao gồm chính phủ, cộng đồng địa phương và khách hàng.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001:

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm:

 1. Cải thiện uy tín và tăng khả năng cạnh tranh: Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 được công nhận là tổ chức có trách nhiệm với môi trường và xã hội, đồng thời cho thấy cam kết của tổ chức đối với quản lý môi trường. Điều này giúp tăng độ tin cậy của khách hàng và các bên liên quan, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức trên thị trường.
 2. Giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động: Việc quản lý môi trường hiệu quả giúp giảm tác động tiêu cực của các hoạt động sản xuất và kinh doanh đến môi trường, từ đó giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 3. Đáp ứng yêu cầu pháp luật và tăng tính tuân thủ: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn này giúp tổ chức đảm bảo tính tuân thủ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc vi phạm các quy định và yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường.
 4. Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng: Các khách hàng ngày càng đòi hỏi các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức phải đảm bảo tính bền vững và thân thiện với môi trường. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu này, tạo ra sự tin tưởng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 5. Tăng sự tham gia của nhân viên và đối tác: Quản lý môi trường hiệu quả và cam kết của tổ chức đối với quản lý môi trường giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn và thu hút nhân viên và đối tác có chung mục tiêu và giá trị về bảo vệ môi trường.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 14001:

Quy trình đăng ký chứng nhận ISO 14001 bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị: Quý doanh nghiệp phải chuẩn bị cho việc đăng ký chứng nhận bằng cách thiết kế và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Đăng ký: Quý doanh nghiệp phải liên hệ với một tổ chức chứng nhận có uy tín và đăng ký để được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Đánh giá thực địa: Tổ chức sẽ phải thực hiện một đánh giá thực địa để đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường của họ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
 •  Kiểm tra nội bộ: Tổ chức phải tiến hành kiểm tra nội bộ để đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường của họ hoạt động hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
 • Chứng nhận: Nếu hệ thống quản lý môi trường của tổ chức đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, tổ chức sẽ được cấp chứng nhận.
 • Giám sát: Tổ chức sẽ phải tiếp tục giám sát và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình để duy trì chứng nhận ISO 14001.

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY 

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0987226439 (Ms. Tuyền) – 0902252440 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!