ĐÁNH GIÁ BỀN VỮNG ECOVADIS 2024

LÀM THẾ NÀO ECOVADIS GIÚP DOANH NGHIỆP TĂNG CƯỜNG UY TÍN VÀ MINH BẠCH? 

 • EcoVadis là gì?

EcoVadis là một tổ chức đánh giá bền vững toàn cầu, chuyên cung cấp đánh giá và phản hồi về hiệu suất bền vững của các doanh nghiệp. Họ tập trung vào các khía cạnh về môi trường, xã hội và quản lý chuỗi cung ứng, đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và theo dõi tiến triển của các doanh nghiệp về bền vững.

Mục tiêu: Quy trình đánh giá của EcoVadis nhằm đo lường và đánh giá hiệu suất bền vững của các doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh, bao gồm môi trường, xã hội và quản lý chuỗi cung ứng.

Phạm vi: Đánh giá bền vững của EcoVadis không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp mà còn có thể mở rộng đến các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng của họ, giúp đảm bảo rằng các tiêu chuẩn bền vững được tuân thủ toàn diện trong toàn bộ quá trình sản xuất và cung ứng.

Trong ngành công nghiệp hiện đại, đánh giá bền vững đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đối diện với áp lực từ cộng đồng quốc tế và người tiêu dùng, các doanh nghiệp ngày nay cần phải chứng minh cam kết của họ đối với bền vững và trách nhiệm xã hội. Đánh giá bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp đo lường và cải thiện hiệu suất của họ trong các lĩnh vực quan trọng như môi trường và quản lý nhân sự mà còn tạo ra lợi ích cạnh tranh, tăng cường hình ảnh thương hiệu và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các bên liên quan.

 • Các tiêu chí và chuẩn mực được sử dụng trong đánh giá

Môi trường: EcoVadis sử dụng các tiêu chí như tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, và sử dụng nguyên liệu tái chế để đánh giá tác động của doanh nghiệp đối với môi trường.

Xã hội: Đánh giá bền vững của EcoVadis cũng đánh giá các hoạt động xã hội của doanh nghiệp, bao gồm việc đảm bảo điều kiện lao động công bằng, an toàn và hài hòa trong nhân sự, cũng như đối xử công bằng và trách nhiệm với cộng đồng.

Quản lý chuỗi cung ứng: EcoVadis xem xét cách các doanh nghiệp quản lý các rủi ro và tiềm năng liên quan đến chuỗi cung ứng của họ, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực đạo đức trong quan hệ với các nhà cung cấp và đối tác.

 • Quy trình đánh giá của EcoVadis

Đăng ký và thông tin cơ bản: Doanh nghiệp muốn tham gia đánh giá bền vững của EcoVadis sẽ đăng ký thông tin cơ bản về công ty và hoạt động kinh doanh của họ.

Phân loại và lựa chọn mức độ đánh giá: EcoVadis sẽ phân loại doanh nghiệp vào các ngành công nghiệp và quy mô tương ứng, từ đó xác định mức độ đánh giá phù hợp.

Cung cấp thông tin và tài liệu: Doanh nghiệp cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các hoạt động của họ, bao gồm dữ liệu về môi trường, xã hội và quản lý chuỗi cung ứng.

Đánh giá và phân tích: EcoVadis sử dụng hệ thống đánh giá chuyên sâu, dựa trên các tiêu chí và chuẩn mực quốc tế, để đánh giá hiệu suất bền vững của doanh nghiệp.

Xác minh và kiểm tra: Thông tin và dữ liệu được cung cấp sẽ được xác minh và kiểm tra thông qua các phương tiện như kiểm tra tài liệu, phản hồi từ các bên liên quan, và kiểm tra trực tiếp (nếu cần).

Tạo báo cáo và phản hồi: EcoVadis tạo ra báo cáo chi tiết về kết quả đánh giá, bao gồm điểm số và điểm mạnh/điểm yếu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau đó nhận được phản hồi về hiệu suất của họ và cách để cải thiện.

Quản lý và theo dõi: Doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo và phản hồi từ EcoVadis để quản lý và theo dõi tiến triển của họ trong việc cải thiện hiệu suất bền vững.

 • Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của EcoVadis 

Tăng cường tính minh bạch và uy tín của doanh nghiệp:

 • Đánh giá bền vững của EcoVadis cung cấp một bức tranh toàn diện về hiệu suất bền vững của doanh nghiệp từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ môi trường đến xã hội và quản lý chuỗi cung ứng.
 • Kết quả đánh giá được công bố giúp tăng cường tính minh bạch và tranh luận của doanh nghiệp về cam kết của họ đối với bền vững và trách nhiệm xã hội.

Quản lý rủi ro và tăng cường hiệu suất bền vững:

 • Việc đánh giá bền vững giúp doanh nghiệp xác định và quản lý rủi ro liên quan đến bền vững, bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro liên quan đến hình ảnh thương hiệu và rủi ro về chuỗi cung ứng.
 • Cải thiện hiệu suất bền vững giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và kinh doanh, từ đó tạo ra lợi ích dài hạn cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Thúc đẩy hợp tác và cải thiện quan hệ với các bên liên quan:

 • Việc tham gia vào quy trình đánh giá bền vững của EcoVadis thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc cải thiện bền vững và quan tâm đến yêu cầu của các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, và cộng đồng.
 • Báo cáo và phản hồi từ EcoVadis cung cấp cơ sở cho doanh nghiệp để tăng cường giao tiếp và hợp tác với các bên liên quan, từ đó cải thiện quan hệ và tạo ra giá trị hài hòa cho tất cả các bên.
 • Các thách thức và triển vọng trong việc áp dụng đánh giá bền vững của EcoVadis

Thách thức trong việc thu thập dữ liệu và xác minh thông tin:

 • Phức tạp và đa dạng: Việc thu thập dữ liệu về môi trường, xã hội và quản lý chuỗi cung ứng có thể gặp phải sự phức tạp và đa dạng trong các nguồn thông tin và tiêu chuẩn.
 • Độ tin cậy của dữ liệu: Có thể gặp khó khăn trong việc xác minh và đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu được cung cấp bởi các doanh nghiệp.

Tiềm năng phát triển và mở rộng của dịch vụ đánh giá bền vững:

 • Mở rộng phạm vi đánh giá: EcoVadis có tiềm năng mở rộng phạm vi đánh giá để bao gồm các lĩnh vực mới hoặc mở rộng đến các thị trường và ngành công nghiệp khác.
 • Phát triển công nghệ: Cải tiến công nghệ và phần mềm đánh giá có thể giúp tăng cường khả năng xử lý dữ liệu và cung cấp báo cáo chi tiết hơn.
 • Doanh nghiệp nào nên thực hiện đánh giá bền vững EcoVadis?

EcoVadis phù hợp với mọi doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Tuy nhiên, nó đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp:

 • Muốn cải thiện hiệu suất bền vững của họ
 • Muốn giảm rủi ro liên quan đến ESG
 • Muốn thu hút thêm khách hàng và nhà đầu tư
 • Muốn nâng cao uy tín thương hiệu
 • Chi phí để thực hiện đánh giá bền vững EcoVadis

Các chi phí để thực hiện đánh giá bền vững của EcoVadis có thể biến đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô doanh nghiệp, phạm vi của đánh giá, và mức độ hỗ trợ mà doanh nghiệp muốn nhận được từ EcoVadis. 

 • Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện đánh giá EcoVadis

Khi thực hiện đánh giá EcoVadis, doanh nghiệp cần chuẩn bị một loạt các thông tin và tài liệu để cung cấp cho EcoVadis, một cách chi tiết và minh bạch. Một số hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Bao gồm tên công ty, địa chỉ, thông tin liên lạc, lĩnh vực hoạt động, và thông tin về ngành nghề.
 • Giấy tờ pháp lý: Bao gồm các tài liệu như giấy phép kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận thuế, và bất kỳ giấy tờ pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Chính sách và quy trình của công ty: Bao gồm các chính sách về quản lý môi trường, quản lý nhân sự, quản lý rủi ro, quản lý chuỗi cung ứng, và các quy trình vận hành khác.
 • Thông tin về bảo vệ môi trường: Cung cấp thông tin về các biện pháp mà công ty đã thực hiện để giảm tiêu thụ năng lượng, giảm lượng chất thải, và bảo vệ môi trường.
 • Thông tin về quản lý nhân sự và xã hội: Bao gồm các biện pháp mà công ty đã thực hiện để đảm bảo điều kiện làm việc công bằng, an toàn và lành mạnh cho nhân viên, cũng như các biện pháp hỗ trợ cộng đồng địa phương.
 • Thông tin về quản lý chuỗi cung ứng: Bao gồm thông tin về các nhà cung cấp và các biện pháp mà công ty đã thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và đạo đức trong chuỗi cung ứng của mình.
 • Thông tin tài chính: Cung cấp các báo cáo tài chính và các thông tin liên quan về hiệu suất tài chính của công ty.
 • Thông tin về hiệu suất bền vững: Cung cấp các chỉ số và thông tin về hiệu suất bền vững của công ty, bao gồm các mục tiêu và kết quả đạt được trong lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị.

Những thông tin này cần được tổ chức và trình bày một cách rõ ràng và minh bạch để đảm bảo rằng đánh giá của EcoVadis về doanh nghiệp là công bằng và đáng tin cậy.

 • Điều kiện để áp dụng đánh giá EcoVadis

Là doanh nghiệp hoạt động thương mại: EcoVadis thường áp dụng cho các tổ chức hoạt động thương mại, bao gồm các doanh nghiệp công ty, nhà cung cấp và nhà phân phối.

Có sẵn thông tin cần thiết: Doanh nghiệp cần cung cấp đủ thông tin và tài liệu để EcoVadis có thể đánh giá hiệu suất của họ trong các lĩnh vực như bền vững, trách nhiệm xã hội và quản lý môi trường.

Cam kết hợp tác và trải nghiệm: Đánh giá EcoVadis không chỉ là một quá trình đánh giá mà còn là một cơ hội để doanh nghiệp cải thiện hiệu suất của mình trong các lĩnh vực bền vững. Doanh nghiệp cần cam kết hợp tác và tham gia vào quá trình cải thiện liên tục.

Thực hiện các bước cần thiết sau đánh giá: Sau khi đánh giá, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất của mình trong các lĩnh vực được đánh giá. Điều này có thể bao gồm việc triển khai các chính sách mới, cải thiện quy trình sản xuất hoặc quản lý chuỗi cung ứng.

Tinh thần hợp tác và cung cấp thông tin chính xác: Doanh nghiệp cần có tinh thần hợp tác và cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để EcoVadis có thể thực hiện đánh giá một cách chính xác và công bằng. 

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!