ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG 2024

Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng là gì?

Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng là quá trình sử dụng các phương pháp khoa học để xác định tỷ lệ vàng có trong một mẫu vật. Mẫu vật có thể là đồ trang sức, vàng nguyên chất, hoặc các hợp kim vàng.

Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng có nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào hàm lượng vàng trong mẫu vật và độ chính xác cần thiết. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS): Phương pháp này sử dụng ánh sáng để kích thích các nguyên tử vàng trong mẫu vật phát ra ánh sáng có bước sóng đặc trưng. Độ sáng của ánh sáng phát ra tỷ lệ thuận với hàm lượng vàng trong mẫu vật.
 • Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (AES): Phương pháp này sử dụng ánh sáng để kích thích các nguyên tử vàng trong mẫu vật phát ra ánh sáng có bước sóng đặc trưng. Độ mạnh của ánh sáng phát ra tỷ lệ thuận với hàm lượng vàng trong mẫu vật.
 • Phương pháp phân tích quang phổ khối (ICP-MS): Phương pháp này sử dụng chùm ion để phân tích các nguyên tố trong mẫu vật. Hàm lượng vàng trong mẫu vật được tính toán dựa trên tỉ lệ số nguyên tử vàng trong mẫu vật so với tổng số nguyên tử của tất cả các nguyên tố khác.

Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Kiểm định chất lượng vàng trang sức: Thử nghiệm này được sử dụng để đảm bảo rằng vàng trang sức có hàm lượng vàng đúng như ghi trên nhãn.
 • Kiểm soát chất lượng vàng nguyên chất: Thử nghiệm này được sử dụng để đảm bảo rằng vàng nguyên chất có hàm lượng vàng đúng như quy định.
 • Kiểm soát chất lượng hợp kim vàng: Thử nghiệm này được sử dụng để đảm bảo rằng hợp kim vàng có hàm lượng vàng đúng như yêu cầu.

Tại Việt Nam, việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng chỉ được thực hiện bởi các tổ chức thử nghiệm được chỉ định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều kiện đăng ký

Theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.
 • Có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, mẫu thử cần thiết để thực hiện thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.
 • Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm để thực hiện thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng bao gồm 4 thành phần chính:

 • Giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo Mẫu 2.ĐKCĐ tại Phụ lục II Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Danh sách thử nghiệm viên đáp ứng yêu cầu theo Mẫu 3.DSTNV tại Phụ lục II Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, kèm theo các bằng chứng chứng minh về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Danh mục tài liệu, tiêu chuẩn phục vụ thử nghiệm vàng trang sức, mỹ nghệ theo Mẫu 4.DMTL-TC tại Phụ lục II Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, kèm theo quy trình thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

 • Danh mục máy móc, thiết bị và chất chuẩn phục vụ việc thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo Mẫu 5.DMTB-CC tại Phụ lục II Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, kèm theo bản sao bản chính giấy chứng nhận hiệu chuẩn, kiểm định, giám định.

Tổ chức có nhu cầu đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trình tự, thủ tục đăng ký

Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng phục vụ quản lý nhà nước cần lập một (01) bộ hồ sơ đăng ký và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30-45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đánh giá năng lực của tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Trường hợp kết quả đánh giá năng lực đạt yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận chỉ định

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng hay giấy phép đo tuổi vàng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Sau khi hết thời hạn hiệu lực, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng cần thực hiện thủ tục đăng ký lại chỉ định.

Các quy định khác

Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định phải duy trì các điều kiện theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN trong suốt thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận chỉ định.

Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định phải báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định.

Lưu ý

Trước khi đăng ký chỉ định, tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng cần nghiên cứu kỹ các quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục và chi phí đăng ký.

Đăng ký chỉ định thửu nghiệm xác định hàm lượng vàng có cần chứng nhận ISO 17025:

Theo Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, tổ chức thử nghiệm vàng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Có đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị, cơ sở vật chất và phương pháp thử nghiệm để thực hiện các phép thử xác định hàm lượng vàng trong sản phẩm vàng.

Có tổ chức quản lý và hệ thống quản lý chất lượng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

ĐẾN VỚI ICOC KHÁCH HÀNG LUÔN NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT?

– Mặc dù doanh nghiệp có thể đăng ký Giấy phép chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng nhưng mất nhiều thời gian để tìm hiểu mà chưa chắc đã đạt chứng nhận, điều này có thể là khó khăn với các doanh nghiệp không có kinh nghiệm xử lý giấy tờ. 

– Với dịch vụ tư vấn chứng nhận của ICOC, doanh nghiệp sẽ được chuyên gia tư vấn theo sát hỗ trợ mọi thủ tục, hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết.

– Đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, năng lực chuyên môn cao.

– Với quy trình làm việc tối ưu, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc, ICOC cung cấp đến khách hàng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.

👉 Đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: Khóa học HACCP Thực Chiến tại ICOC

👉 Đăng ký thực tập: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!