CHỨNG NHẬN RECYCLED CLAIM STANDARD – TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ TÁI CHẾ

TIÊU CHUẨN RCS LÀ GÌ?

RCS (Recycled Claim Standard – Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế) là một tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện dùng để theo dõi nguyên liệu thô tái chế thông qua chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn RCS do tổ chức Textile Exchange và Nhóm công tác xác định nguồn gốc vật liệu bền vững của Hiệp hội Công nghiệp Ngoài trời ( Outdoor Industry Association ) phát triển vào năm 2013. Hiện nay tiêu chuẩn này đang được quản lý bởi tổ chức Textile Exchange.

NGUYÊN TẮC CHỨNG NHẬN RCS ?

Để đạt được chứng nhận RCS, trước hết doanh nghiệp cần hiểu rõ hơn về 4 nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm có chứa 5% nguyên liệu tái chế trở lên (trừ một số trường hợp ngoại lệ).

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào

Tiêu chuẩn cung cấp xác minh chuỗi hành trình đối với nguyên liệu tái chế, phù hợp với Tiêu chuẩn CCS

Tiêu chuẩn bao gồm hướng dẫn ghi nhãn . Chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần nhất mới đủ điều kiện dán nhãn

Tham khảo thêm bài viết: Nhãn của sản phẩm khi đạt chứng nhận RCS

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN RCS

05 Bước trong quy trình chứng nhận RCS

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Đơn vị doanh nghiệp liên hệ tư vấn với ICOC . Cần cung cấp các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, thông tin về lĩnh vực hoạt động, hình thức sản xuất, sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh,… Sau đó, ICOC sẽ cùng doanh nghiệp thỏa thuận và ký kết hợp đồng.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Căn cứ vào tình hình áp dụng cụ thể của doanh nghiệp, ICOC sẽ có đội ngũ chuyên gia đến đánh giá sơ bộ thực tế tại doanh nghiệp.

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Khi đăng ký chứng nhận RCS, ICOC sẽ đưa ra danh sách các hồ sơ mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị phục vụ cho quá trình đánh giá. Thông thường, thời gian đánh giá tài liệu, hồ sơ sẽ căn cứ vào quy mô cùng loại hình cụ thể của từng doanh nghiệp.

Bước 4: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ

ICOC sẽ kiểm tra lại tình trạng cần khắc phục các điểm không phù hợp đã được chỉ ra ở bước trước đó. Sau khi các điểm không phù hợp đã được khắc phục, Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ cùng kết quả đánh giá hệ thống quản lý để xem xét việc cấp giấy chứng nhận RCS.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận

Sau khi thẩm xét hồ sơ đánh giá, nếu kết quả là phù hợp, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận phạm vi hoạt động RCS cho doanh nghiệp.

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN RCS CŨNG NHƯ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC  TẠI ĐÂY

ĐẾN VỚI ICOC KHÁCH HÀNG LUÔN NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT?

– Với dịch vụ tư vấn chứng nhận Recycled Claim Standard – Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế của ICOC, doanh nghiệp sẽ được chuyên gia tư vấn theo sát hỗ trợ mọi thủ tục, hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết đạt chứng nhận RCS.

– Đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, năng lực chuyên môn cao đảm bảo doanh nghiệp đạt chứng nhận RCS một cách nhanh chóng.

– Với quy trình làm việc tối ưu, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc, ICOC cung cấp đến khách hàng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo chứng nhận RCS.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0902252440 – 0965738470 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!