CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHUẨN CHO SẢN PHẨM 2023

CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

Tại sao phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy của sản phẩm

Đối với doanh nghiệp

Thông qua hoạt động đánh giá, Giấy chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Việc chứng nhận hợp quy sẽ là tăng chất lượng sản phẩm luôn được ổn định và nâng cao giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa yêu cầu của quy chuẩn được sử dụng để đánh giá, chứng nhận. Vì vậy, doanh nghiệp không phải đối diện với những rủi ro do bị thu hồi sản phẩm không phù hợp với chất lượng sản phẩm theo quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

∗ Chứng nhận hợp quy sẽ là văn bản chứng nhận cho doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

∗ Chứng nhận hợp quy : Là một trong những văn bằng pháp lý làm nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thì trường trong nước và quốc tế do được bên thứ ba chứng nhận.

Đối với người tiêu dùng

Khi sử dụng những sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp sẽ yên tâm khi sử dụng các sản phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường sinh thái .

Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Chứng nhận hợp quy giúp cho nhà nước thuận lợi trong việc quản lý các loại sản phẩm đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các sản phẩm phải chứng nhận hợp quy là gì ?

Do nhu cầu phát triển kinh tế nên hoạt động sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng với số lượng sản phẩm chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy rất đa dạng gồm các nhóm sản phẩm sau:

 • Nhóm sản phẩm thực phẩm: Sữa, rượu, bia, phụ gia thực phẩm…
 • Nhóm sản phẩm thuộc quản lý Bộ Khoa học công nghệ: Điện, điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em….
 • Nhóm nông nghiệp: Phân bó; Thức ăn chăn nuôi; Thuốc bảo vệ thực vật; Giống cây trồng…
 • Nhóm vật liệu xây dựng: Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng; Nhóm sản phầm phụ gia cho xi măng, bê tông và sữa; Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm hợp kim nhôm định hinh; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ; Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe; Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát; Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh; Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa; Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi; Nhóm sản phẩm vật liệu xây….
 • Nhóm sản phẩm thông tin, truyền thông: Điện thoại di động; Laptop, máy vi tính; Thiết bị truyền thông…
 • Nhóm sản phẩm thuộc quản lý Bộ Giao thông – Vận tải: Xe đạp điện; Thiết bị giám sát hành trình; Gương, lốp, kính.
 • Các nhóm sản phẩm khác theo quy định

Quy trình chứng nhận hợp quy như thế nào theo quy định của pháp luật.

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan.

 • Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp
 • Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở (nếu Doanh nghiệp có yêu cầu).
 • Đánh giá chính thức, bao gồm: 

– Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở;

– Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình. 

 • Báo cáo đánh giá
 • Cấp Giấy chứng nhận
 • Giám sát sau chứng nhận (định kỳ 9 – 12 tháng/ 1 lần).   

Khái niệm chứng nhận hợp quy

Mọi thông tin liên quan đến chứng nhận hợp quy và và chứng nhận hợp chuẩn được quy định theo căn cứ pháp lý là Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006. Ngoài ra các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và những phương thức đánh giá phù hợp theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.

Chứng nhận hợp quy (certificate of conformity) được hiểu là hoạt động đánh giá, xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy chứng nhận hợp quy còn được gọi là chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Chứng nhận này sẽ xác nhận đối tượng hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật đã phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay chưa. Đây là chứng nhận được thực hiện mang tính chất bắt buộc đối với những đối tượng đã được quy định.

Thông thường chứng nhận hợp quy sẽ được thực hiện thông qua sự thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận hợp quy với đơn vị chứng nhận sự phù hợp hay còn gọi là bên thứ 3. quy chuẩn được sử dụng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Khái niệm chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn có nhiều điểm tương đồng với chứng nhận hợp quy (certificate of conformity). Cụ thể chứng nhận hợp chuẩn (certificate standard) làm việc chứng minh đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn được đưa ra tương ứng.

Chứng nhận được chuẩn được xây dựng, thẩm định bởi Bộ trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng của cơ quan thuộc chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, đề nghị thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia. Ngoài ra bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ cũng có thể tổ chức thẩm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Các tổ chức tham gia xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm tổ chức kinh tế; cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp; tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Tương ứng với đó là 5 loại tiêu chuẩn bao gồm:

 • Tiêu chuẩn cơ bản được dùng để quy định các đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng những quy định chung của một lĩnh vực cụ thể nào đó.
 • Tiêu chuẩn thuật ngữ sử dụng để quy định về tên gọi và định nghĩa đối với đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật được dùng để quy định về định mức, chỉ tiêu và yêu cầu với đối tượng của hoạt động nằm trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn phương pháp thử được sử dụng để quy định về phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, xác định, phân tích, kiểm tra, khảo nghiệm và phương pháp giám định xác định mức, chỉ tiêu cũng như yêu cầu đối với đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn ghi nhãn, đóng gói bao bì, vận chuyển và bảo quản được sử dụng để quy định đối với các yêu cầu về hoạt động tương ứng cho sản phẩm, hàng hóa.

phân biệt chứng nhận hợp quy và chứng nhận hợp chuẩn như sau:

Điểm giống và khác nhau Chứng nhận hợp chuẩn Chứng nhận hợp quy

Giống nhau

– Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất;

– Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5 hoặc 7;

– Trình tự chứng nhận giống nhau gồm các bước:

+ Lấy mẫu thử nghiệm;

+ Đánh giá quá trình sản xuất/ hồ sơ nhập khẩu;

+ Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

– Giống nhau về hồ sơ công bố (được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012).

Khác nhau

Chứng nhận hợp chuẩn Chứng nhận hợp quy

Khái niệm

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu  chuẩn nước ngoài (ASTM,…). Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn Việt Nam.

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các sản phẩm KHÔNG CÓ khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng. Như vậy chứng nhận hợp chuẩn mang tính chất TỰ NGUYỆN và theo yêu cầu của nhà sản xuất. Áp dụng cho các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2). Chứng nhận hợp quy mang tính chất BẮT BUỘC theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý các hàng hóa nhóm 2 đó.

Năng lực của đơn vị chứng nhận và phòng thử nghiệm

Không yêu cầu bắt buộc. Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định.

Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY 

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0987226439 – 0902252440 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!