HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN FSC

🌟 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN FSC 🌟
🔹 Bước 1: Vào website http://info.fsc.org/ click “FSC Trademark Portal” bên dưới màn hình.
🔹 Bước 2: Điền use name và password (đã được thông báo trong mail tự động từ FSC trước đó).
🔹 Bước 3: click “Label Generator – On product”
🔹 Bước 4: Tùy chọn ở các phần được tô màu xanh như bên dưới → Click Label review.
🔹 Bước 5: Click “Download Label” hoặc “Change label” nếu muốn điều chỉnh lại thông tin.
Liên hệ ngay cho ICOC để được các chuyên gia chia sẻ thêm thông tin:
Số điện thoại : 0902252440
📧 Email:
info@tuvanchungnhaniso.com
info@chungnhanphuhop.com
🌐 Website:
error: Content is protected !!