GRS: Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm tái chế

 • Chứng nhận GRS (Global Recycled Standard) là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và toàn diện nhằm giải quyết các thành phần phục hồi/phục hồi sản phẩm của nhà sản xuất chuỗi cung ứng, kiểm soát chuỗi quy định, trách nhiệm xã hội và quy định môi trường và hạn chế hóa chất.

  Chứng nhận GRS cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo rằng sản phẩm họ mua được làm từ ít nhất 20% vật liệu tái chế và đáp ứng các yêu cầu về đạo đức và trách nhiệm xã hội.

  Để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm tái chế và chứng nhận GRS, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  • Tuyên truyền, giáo dục: Đây là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, nội dung và hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, từ trẻ em đến người lớn. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vào các nội dung sau:

   • Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người
   • Lợi ích của việc sử dụng sản phẩm tái chế
   • Chứng nhận GRS và các lợi ích của việc sử dụng sản phẩm được chứng nhận GRS
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tái chế: Cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tái chế, như:

   • Tạo mạng lưới thu gom, phân loại rác thải tái chế rộng khắp
   • Hạn chế sản xuất, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần
   • Khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp
  • Đẩy mạnh vai trò của các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần có trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm tái chế. Các doanh nghiệp cần thực hiện các hoạt động sau:

   • Sử dụng sản phẩm tái chế trong quá trình sản xuất
   • Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tái chế
   • Tuyên truyền, giáo dục về sản phẩm tái chế

Báo cáo của Euromonitor International năm 2023 cho thấy, thị trường sản phẩm tái chế toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị 728,7 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,2%. Báo cáo cũng cho thấy, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường, bao gồm cả sản phẩm tái chế.

Báo cáo của Nielsen năm 2022 cho thấy, 57% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. Báo cáo cũng cho thấy, 58% người tiêu dùng toàn cầu tin rằng các sản phẩm tái chế tốt cho môi trường hơn các sản phẩm mới.

Báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Nhựa Việt Nam năm 2022 cho thấy, tỷ lệ tái chế rác thải nhựa ở Việt Nam hiện nay chỉ đạt khoảng 20%. Báo cáo cũng cho thấy, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của rác thải nhựa và lợi ích của việc sử dụng sản phẩm tái chế là một trong những giải pháp quan trọng để tăng tỷ lệ tái chế rác thải nhựa ở Việt Nam.

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2021 cho thấy, việc sử dụng sản phẩm tái chế có thể giúp giảm thiểu lượng khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo cũng cho thấy, việc sử dụng sản phẩm tái chế có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Những báo cáo trên cho thấy, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm tái chế và chứng nhận GRS là một giải pháp quan trọng để góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

error: Content is protected !!