Chứng Nhận ISO 45001:2018 – TIÊU CHUẨN AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2020 có hơn 2 triệu người trên thế giới chết hàng năm do tai nạn lao động và bệnh tật, tương ứng với hơn 6.000 người chết mỗi ngày. Trên toàn cầu, có khoảng 340 triệu vụ tai nạn lao động và 160 triệu nạn nhân bị thương và bệnh tật liên quan đến công việc mỗi năm. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS – Occupational Health and Safety) là một thách thức lớn đối với nhiều tổ chức.

Bất kể quy mô và tính chất kinh doanh của họ, các tổ chức nên bảo vệ con người của họ và cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Tổ chức nên xác định các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và an toàn hiện có tại nơi làm việc và thực hiện các hành động thích hợp để giúp cho người lao động không bị tổn hại. An toàn lao động tập trung vào các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn có thể gây thương tích. Mặt khác, sức khỏe nghề nghiệp xem xét các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như y học, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm cả sức khỏe của người lao động.

Các tổ chức cần quản lý nhiều khía cạnh hoạt động của mình đòi hỏi họ phải tuân thủ các bộ tiêu chuẩn khác nhau như chất lượng, sức khỏe và an toàn, và môi trường. Khi các tiêu chuẩn ISO ngày càng được chấp nhận rộng rãi, các tổ chức có uy tín có xu hướng thực hiện đồng thời một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001

Xem xét điều này, ISO đã quyết định phát triển các tiêu chuẩn bằng cách sử dụng cấu trúc được gọi là Phụ lục SL (được đổi tên thành Phụ lục L trong phiên bản 2019), bao gồm mười loại điều khoản để hỗ trợ tích hợp các hệ thống quản lý này. Các phiên bản mới của ISO 9001 và ISO 14001, tuân theo cấu trúc mới, được xuất bản vào năm 2015. Tuy nhiên, OHSAS 18001 đã được thay thế bởi ISO 45001, được xuất bản vào năm 2018. ISO 45001 là một tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận để quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc , phù hợp với Phụ lục L của ISO, và nó tuân theo cấu trúc bậc cao giống như các tiêu chuẩn quốc tế khác

Đối với các tổ chức muốn triển khai hệ thống quản lý OHS (OHSMS) dựa trên tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 nhưng không quen thuộc với cấu trúc và định nghĩa của hệ thống này, thường phải mất một lượng đáng kể nguồn lực để hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn và lập kế hoạch thực hiện chúng. Các đối tượng sau nên tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 45001:2018:

 Các tổ chức chuẩn bị triển khai ISO 45001: 2018 

 Các cá nhân muốn làm việc trong hệ thống OHS 

 Các nhà quản lý và những người làm công tác y tế và an toàn muốn cải thiện hiệu suất hệ thống 

 Đánh giá viên nội bộ và đánh giá viên bên ngoài đánh giá OHSMS

ISO 45001, được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018, là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 45000. Các tiêu chuẩn ISO 45000 hướng dẫn các tổ chức hướng tới việc cải thiện sức khỏe và an toàn của người lao động tại nơi làm việc. ISO 45001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đặt ra các yêu cầu để tạo lập, thực hiện, duy trì và cải tiến OHSMS. OHSMS là một khuôn khổ chủ động hỗ trợ các tổ chức bảo vệ mọi người khỏi các chấn thương nghề nghiệp và các vấn đề sức khỏe. Các tổ chức, bất kể quy mô và loại hình đều có thể áp dụng ISO 45001.

ISO đã phân loại các tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành ‘loại A’ và ‘loại B.’ Các tiêu chuẩn loại A bao gồm các yêu cầu mà một tổ chức có thể yêu cầu sự phù hợp, trong khi các tiêu chuẩn loại B không nêu rõ các yêu cầu nhưng thường đưa ra các định nghĩa, giải thích rõ ràng và hướng dẫn về cách yêu cầu có thể được đáp ứng đầy đủ. ISO 45001 là tiêu chuẩn loại A duy nhất trong họ tiêu chuẩn ISO 45000. Các tiêu chuẩn loại B được công bố cho đến nay bao gồm:

 ISO 45002: 2018 — Hướng dẫn chung để thực hiện ISO 45001: 2018 

 ISO 45003: 2021 — Hướng dẫn quản lý rủi ro tâm lý tại nơi làm việc 

 ISO 45005: 2020 — Hướng dẫn làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19

Các tổ chức chỉ có thể được chứng nhận cho hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn loại A. Do đó, để được tổ chức chứng nhận (CB) đánh giá về OHSMS, các tổ chức phải tuân theo các yêu cầu của ISO 45001. Tuy nhiên, tổ chức cũng có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác trong họ tiêu chuẩn ISO 45000 này làm hướng dẫn cho việc thực hiện OHSMS của mình

👉 Đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: Khóa học HACCP Thực Chiến tại ICOC

👉 Đăng ký thực tập: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!