Về chúng tôi

ICOC là một trong những Tổ chức Chứng nhận và Đào tạo Hệ thống quản lý hàng đầu khu vực phía nam

ICOC là một trong những Tổ chức Chứng nhận và Đào tạo chất lượng hàng đầu về:

 • Tiêu chuẩn ISO
 • Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội
 • Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
 • Tiêu chuẩn chuỗi hành trình dầu cọ
 • Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm

Với thế mạnh là 06 dịch vụ của ICOC chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp của bạn phồn thịnh:

 • Dịch vụ chứng nhận
 • Dịch vụ đào tạo
 • Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng tiêu chuẩn Khách hàng
 • Dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn
 • Dịch vụ thử nghiệm

Với mong muốn mang kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm hàng đầu của đội ngũ chuyên gia tại ICOC sẽ giúp Doanh nghiệp củng cố thế mạnh, vươn mình ra thế giới.