TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TRONG ISO 45001:2018

Tình huống khẩn cấp là những sự kiện bất ngờ cần phản ứng ngay lập tức để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự an toàn của các bên quan tâm có liên quan bao gồm công nhân, nhà thầu, du khách và cộng đồng. Các tình huống khẩn cấp có thể bắt nguồn từ bên trong tổ chức hoặc có thể là một điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến OHSMS của tổ chức. Ví dụ về các tình huống khẩn cấp có thể bao gồm tai nạn liên quan đến công việc, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, vụ nổ, rò rỉ khí đốt, bị khủng bố phá hoại.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 yêu cầu các tổ chức thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình để xác định các trường hợp khẩn cấp có thể thấy trước áp dụng cho hoạt động của họ và xác định các kế hoạch hiệu quả để ứng phó với những tình huống này. Các tổ chức nên thực hiện các bước sau để ngăn ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn:

 1. Thiết lập các kế hoạch vạch ra các hành động để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp bao gồm cung cấp viện trợ khẩn cấp, điều trị y tế, sơ tán, giải phóng mặt bằng. 
 2. Cung cấp việc đào tạo liên quan đến các phản ứng theo kế hoạch cho người lao động ở tất cả các cấp về trách nhiệm trong tình huống khẩn cấp của
 3. Truyền đạt thông tin về các kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp cho tất cả các bên quan tâm bao gồm công nhân, nhà thầu, du khách, dịch vụ ứng cứu khẩn cấp, cơ quan chính quyền và cộng đồng địa phương, đồng thời xem xét nhu cầu và khả năng của họ trong việc hỗ trợ và tuân thủ các chỉ dẫn khẩn cấp. 
 4. Định kỳ diễn tập và thực hiện khả năng ứng phó theo kế hoạch (ví dụ: diễn tập phóng cháy chữa cháy, diễn tập sơ tán,…). 
 5. Xem xét kết quả thực hiện của các phản ứng theo kế hoạch, và nếu cần, sửa đổi các kế hoạch khẩn cấp đã thiết lập và thông báo chúng cho tất cả các bên liên quan. 
 6. Duy trì thông tin dạng văn bản về lập kế hoạch khẩn cấp, thông tin liên lạc, đào tạo, kiểm tra và xem xét việc thực hiện.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm các hướng dẫn và thông tin bằng văn bản để áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các tình huống khẩn cấp trong giai đoạn đầu, đồng thời chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp không thể ngăn chặn được. Các tổ chức có thể thực hiện các bước sau để phát triển một kế hoạch ứng phó khẩn cấp hiệu quả:

 1. Xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn và tác động của chúng đối với tất cả các bên quan tâm. Khi xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của những người có kiến ​​thức sâu rộng về hoạt động (ví dụ: cố vấn OHS, giám sát vận hành, người vận hành máy) và sử dụng các nguồn đáng tin cậy như báo cáo tai nạn / sự cố trước đây, bảng dữ liệu an toàn hóa chất và hướng dẫn sử dụng thiết bị. 
 2. Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng chi tiết các hành động cần thực hiện trong trường hợp khẩn cấp. 
 3. Duy trì danh sách các chất độc hại và vị trí của chúng trong khuôn viên của tổ chức để đảm bảo rằng các đội ứng phó khẩn cấp có quyền truy cập thông tin này trong trường hợp khẩn cấp. 
 4. Giao trách nhiệm khẩn cấp cho người lao động có thẩm quyền. 
 5. Cung cấp đào tạo cho các bên quan tâm có liên quan. 
 6. Cung cấp các nguồn lực cần thiết để kiểm soát các tình huống khẩn cấp (ví dụ: bình chữa cháy). 
 7. Xác định kế hoạch liên lạc nội bộ và bên ngoài trong tình huống khẩn cấp. 
 8. Xác định các quy trình để kiểm tra và thực hành các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. 
 9. Xây dựng các quy trình để xem xét kết quả của các cuộc diễn tập khẩn cấp trước đó, sửa đổi kế hoạch khi được yêu cầu và thông báo các thay đổi cho các bên quan tâm.

Các yếu tố khác cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm:

 Vị trí địa lý 

 Số lượng công nhân 

 Thiết bị ứng phó khẩn cấp hiện có (ví dụ: bộ sơ cứu khẩn cấp, bình chữa cháy, vòi phun nước) 

 Số lượng cửa thoát hiểm và điểm lắp đặt 

 Vị trí và khoảng cách đến các lối thoát hiểm, cửa ra vào và điểm lắp đặt 

 Các khu vực trống để tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp 

 Hướng dẫn của các dịch vụ khẩn cấp

Tóm tắt các bước thực hiện

 1. Xác định kế hoạch ứng phó khẩn cấp: 
 2. xác định tất cả các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn cho cả an toàn (ví dụ: cháy nổ) và sức khỏe (ví dụ dịch bệnh truyền nhiễm) 
 3. xác định các số liên lạc khẩn cấp 
 4. thành lập các đội ứng phó tình huống khẩn cấp 
 5. xác định phương án phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp 
 6. xác định thiết bị ứng phó khẩn cấp cần thiết 
 7. xác định tần suất diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp và kiểm tra thiết bị 
 8. Thông báo kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp cho các bên liên quan bao gồm công nhân, nhà thầu, dịch vụ ứng cứu khẩn cấp, cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương 
 9. Cung cấp đào tạo và nhận thức về khả năng sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp cho công nhân ở tất cả các cấp 
 10. Định kỳ diễn tập và thử nghiệm các kế hoạch ứng phó khẩn cấp 
 11. Đánh giá hiệu quả của các kế hoạch ứng phó khẩn cấp bằng cách phân tích kết quả từ các cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp và sửa đổi kế hoạch nếu cần.

👉 Đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: Khóa học HACCP Thực Chiến tại ICOC

👉 Đăng ký thực tập: TẠI ĐÂY

ĐỌC THÊM: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn, chứng nhận cần thiết cho doanh nghiệp, tổ chức của quý anh/chị.

Thông tin liên hệ:

error: Content is protected !!