CHỨNG NHẬN KOSHER 2023

KOSHER

Chứng nhận kosher là một tiêu chuẩn dinh dưỡng và thực phẩm quan trọng trong văn hóa Do Thái. Nó được sử dụng để đảm bảo rằng các thực phẩm đã qua quá trình sản xuất và chuẩn bị theo các quy định đạo Do Thái, đảm bảo sự an toàn vệ sinh thực phẩm và đúng quy định về chế biến thực phẩm.

Các sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn này phải tuân thủ các quy tắc và luật lệ rất nghiêm ngặt. Nó bao gồm các quy định về các thành phần thực phẩm được sử dụng, cách chế biến, cách bảo quản, và cách phân loại thực phẩm. Các cơ quan đánh giá chứng nhận Kosher đưa ra quyết định sau khi thực hiện kiểm tra tại nhà máy sản xuất thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các quy định về chế biến và vệ sinh.

Các sản phẩm được chứng nhận Kosher có thể được tìm thấy trong các cửa hàng thực phẩm và siêu thị chuyên dụng của cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng rộng rãi bởi người tiêu dùng khác vì lý do dinh dưỡng hoặc vì muốn ăn uống an toàn hơn.

CÁC YÊU CẦU THEO TIÊU CHUẨN KOSHER:

Theo quy định Kosher, thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể, bao gồm:

  • Động vật được giết mổ theo phương pháp truyền thống của đạo Do Thái và được phép sử dụng những phần của động vật nào.
  • Các loại thực phẩm không được pha trộn với các thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn kosher.
  • Sử dụng các loại đồng tiền phù hợp với quy định và sử dụng các dụng cụ chế biến thực phẩm không chứa các thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn kosher.
  • Tuân thủ quy định về phân loại và bảo quản thực phẩm để đảm bảo sự an toàn và đúng quy định của chế biến thực phẩm kosher.

Các sản phẩm được chứng nhận kosher sẽ có nhãn hiệu Kosher cùng với các chứng nhận của các cơ quan chứng nhận độc lập. Các sản phẩm này thường có giá cao hơn so với các sản phẩm tương tự không có chứng nhận

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỨNG NHẬN KOSHER:

Quy trình đăng ký chứng nhận Kosher thường gồm các bước sau:

  • Liên hệ với cơ quan chứng nhận: Để đăng ký chứng nhận kosher, bạn cần liên hệ với cơ quan chứng nhận kosher được công nhận bởi cộng đồng Do Thái. Các cơ quan này thường có trang web và hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký.
  • Điều tra và đánh giá: Cơ quan chứng nhận sẽ tiến hành điều tra và đánh giá quy trình sản xuất của bạn để đảm bảo rằng nó tuân thủ các quy định của đạo Do Thái và các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm.
  • Kiểm tra hiện trường: Cơ quan chứng nhận sẽ thực hiện kiểm tra hiện trường tại nhà máy sản xuất của bạn để xác định rằng quy trình sản xuất và cách thức bảo quản thực phẩm đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn.
  • Cấp chứng nhận: Nếu quy trình sản xuất và sản phẩm của bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn và quy định của đạo Do Thái và các quy định về vệ sinh thực phẩm, cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng nhận kosher cho sản phẩm của bạn.
  • Theo dõi và tái đánh giá: Cơ quan chứng nhận sẽ thường xuyên kiểm tra và đánh giá lại quy trình sản xuất của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của đạo Do Thái và vệ sinh thực phẩm.

Quy trình đăng ký chứng nhận này có thể tốn nhiều thời gian và chi phí, tuy nhiên, nó mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp sản xuất và bán các sản phẩm thực phẩm Kosher.

error: Content is protected !!