CHỨNG NHẬN FSSC 24000 – TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ XÃ HỘI

Chương trình chứng nhận FSSC 24000 mới cho các hệ thống quản lý xã hội

Bên cạnh Đề án hàng đầu FSSC22000, FSSC tự hào ra mắt Đề án Hệ thống Quản lý Xã hội FSSC24000. Chương trình dựa trên tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập được quốc tế công nhận PAS 24000 do BSI phát triển. Nó cho phép các tổ chức tạo ra tác động xã hội, cải thiện kết quả hoạt động xã hội tổng thể liên quan đến lao động của họ và do đó đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác so với những Mục tiêu chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm

FSSC 24000 là một chương trình đánh giá và chứng nhận cho các hệ thống quản lý xã hội phù hợp với phương pháp tiếp cận Hệ thống quản lý ISO. Nó giúp các tổ chức cải thiện hệ thống quản lý, bảo vệ thương hiệu của họ và thúc đẩy tác động kinh doanh.

FSSC 24000 là gì?

FSSC 24000 là một khung hệ thống quản lý xã hội được thiết kế để giúp các tổ chức trong ngành hàng tiêu dùng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và tính bền vững của xã hội.

Tải tiêu chuẩn FSSC 24000 tại đây

Đề án hệ thống quản lý xã hội theo ISO

FSSC 24000 là một chương trình đánh giá và chứng nhận cho các hệ thống quản lý xã hội tuân thủ các phương pháp ISO MS. Nó giúp các tổ chức cải thiện hệ thống quản lý và do đó bảo vệ thương hiệu của họ, thúc đẩy tác động kinh doanh, đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

FSSC 24000 phù hợp với cấu trúc hài hòa của ISO, tạo điều kiện tích hợp với các hệ thống quản lý ISO (khuôn khổ mô-đun IMS) như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 và các hệ thống khác. Giờ đây, các tổ chức có hệ thống quản lý hiện tại, bao gồm hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, sẽ có thể tích hợp các phương pháp để đạt được các mục tiêu xã hội và hiệu quả hoạt động.

Tham khảo thêm bài viết: Lợi ích khi đạt chứng nhận FSSC 24000

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN FSSC 24000

Giấy chứng nhận FSSC 24000 là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận là các đơn vị được FSSC phê duyệt để thực hiện chứng nhận. Danh sách các đơn vị chứng nhận được FSSC phê duyệt để đánh giá chương trình FSSC 24000 sẽ được cập nhật sớm nhất trên website của FSSC.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận

Để thực hiện được chứng nhận, Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.

Doanh nghiệp sẽ gửi bản Đăng ký chứng nhận cho Tổ chức chứng nhận. Đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới Doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….

Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng. Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…

Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.

Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn FSSC 24000 và PAS 24000 hay không.

Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.

Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn FSSC 24000 hay không.

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận

Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận FSSC có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/ lần (bao gồm 01 lần đánh giá không báo trước trong vòng 03 năm).

Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Sau khi đạt được chứng nhận FSSC 24000 , Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý.

Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.

 

THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ FSSC 24000 CŨNG NHƯ CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

 

ĐẾN VỚI ICOC KHÁCH HÀNG LUÔN NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT?

– Với dịch vụ tư vấn chứng nhận FSSC 24000 của ICOC, doanh nghiệp sẽ được chuyên gia tư vấn theo sát hỗ trợ mọi thủ tục, hoàn thành đầy đủ hồ sơ cần thiết đạt chứng nhận FSSC 24000.

– Đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm, tận tâm, năng lực chuyên môn cao đảm bảo doanh nghiệp đạt chứng nhận FSSC 24000 một cách nhanh chóng.

– Với quy trình làm việc tối ưu, hạn chế các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc, ICOC cung cấp đến khách hàng dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.

Liên hệ ngay để ICOC tư vấn và đào tạo chứng nhận FSSC 24000.

Thông tin liên hệ : 

Điện thoại : 0902252440 – 0965738470 (Mr.Phát)

Email : info@chungnhanphuhop.com

Facebook: www.facebook.com/chungnhanphuhopquocte/

error: Content is protected !!